Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


'. Intézményi szakfeladatok:

Alapfeladatok: óvodai nevelés,iskolai életre való felkészítés.

- a gyermekek nevelése, 3éves kortól, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig.2010 09 01-től ez annyiban módosul,hogy intézményünk,fogadja a második életévét betöltött gyermekeket,az óvodai bölcsödei csoportjába.

egyéb kiemelt feladatok:

 • Hagyományápolás, jeles napok,ünnepek
 • anyanyelvi fejlesztés,nevelés
 • egészséges életmód kialakítása,egészség nevelés
 • környezeti nevelés
 • hátrányos,és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek bevonása óvodai nevelésünkbe,s felzárkóztatásuk.
 • gyermekek testi épségének védelme és felügyelete.

 

Kiegészítő tevékenységek:

 • mozgás kultúra,harmónikus mozgásfejlesztés,néptán
 • beszédfejlesztés,logopédia

szakmai alapdokumentumok:

 • alapító okirat
 • pedagógiai program
 • szervezeti és működési szabályzat
 • házirend
 • éves munkaterv
 • minőségirányítási program
 • hétéves továbbképzési terv
 • költségvetés
 • belső szabályzatok

Személyi dokumentumok:

 • kinevezési okmány
 • kötelező átsorolások
 • közalkalmazotti nyílvántartás
 • közalkalmazottak minősítése

Az intézmény hivatalos munkaideje:

Hétfőtől péntekig:  6-30 tól 16 óráig

A nevelési év rendje:

A nevelési év szeptember 1-től a következő év július 31 ig tart. Az augusztusi hónapban történik az óvodák szükségszerű felújitása, karbantartása,nagytakarítása.Ebben a hónapban a négy telephelyen ezek a munkálatok felváltva történnek, hogy biztosítva legyen a gyermekek felügyelete.A nevelési év rendje,a tanévnyitó értekezleten kerül meghatározásra:

 • A nevelőtestületi értekezletek időpontja
 • A jelesnapok,hagyományok ünnepek,rendezvények módja,időpontja,helyszíne
 • Nevelés nélküli munkanapok programja és időpontja
 • Nyílt-napok megtartásának rendje és ideje
 • Szülői értekezletek időpontja.

Az éves munkatervben szereplő programokat a szülők részére a programtáblán havonként jelenítjük meg.